laguntza / ayuda:
Funtzionamendua

* Frontoia okupatuta dagoen edo ez ikusteko, bi modu daude:
1. Sarrera orrian gaurko eta biharko okupazioak ikusiko dira. Orri honetan, egutegi baten bitartez, eguna aukeratu eta ikusi botoia sakatuz, egun horretan zein ordu dagoen libre eta zein ez ikusiko da.
2. Beheko menuan, eman eguna botoiari eta egutegi baten bitartez egunak aukeratuz joanez, ikusiko duzu zein ordu dagoen libre eta zein ez.

* Frontoia erreserbatzeko, lehenik eta behin erabiltzaile moduan alta eman behar zara. Alta emateko, erabiltzaileak menura joan behar zara. Datu guztiak bete behar dira. Kontuak hartu pasa hitza zein idazten duzun, memorizatu, beharrezkoa bait da erretserbak egiteko.

* Behin alta emandakoan, erreserbatu atalera joan, beheko menuan. Hemen zure nan-a idatzi eta baita pasa hitza. Pasa hitz hau alta ematerakoan idatzi zenuena da.

Funcionamiento

* Hay dos formas para ver si el frontón está ocupado o libre.
1. En la página de entrada, se verá el día de hoy y el de mañana. En esta página, aparece además un calendario para escoger el día deseado para ver si el frontón esta ocupado o libre.
2. Al pinchar en la parte inferior al botón de día. lleva a una página, en la cual, mediante un calendario, podrás ver si está ocupado o libre en el día elegido.

* Para reservar, ante todo, debes de darte de alta como usuario. Para ello, tienes que pinchar al botón de usuarios en la parte inferior. Tienes que rellenar todos los campos del formulario. Recuerda o memoriza la contraseña que escribes en el campo contraseña ya que para reservar lo necesitarás para introducir en el apartado de reservas.

Para reservar, pincha en el botón reservas en la parte inferior. Ahí escribe tu DNI y la contraseña que habías escrito al darte de alta.

Erreserbak / Reservas
Frontoia / Frontón